Yhtiö

MAV Capital Management Ltd is a capital investment company established to create value for its customers and owners. 

We redeem our value promise through careful preparation, active involvement and long-term dedication into investment projects.

MAV Capital Management Ltd is currently investing in real-estate, venture capital projects and securities, but is actively looking to expand its scope.

The company is founded in 2006. Since its foundation MAV Capital Management Ltd has had a positive cash flow and a strong liquidity.

 

MAV Capital Management Oy on pääomasijoitusyhtiö, joka on luotu synnyttämään lisäarvoa asiakkailleen ja omistajilleen.

Palvelulupauksemme tukeutuu sijoitusprojektien perusteelliseen valmisteluun, aktiiviseen osallistumiseen sekä pitkäjänteiseen omistautumiseen.

MAV Capital Management Oy on tällä hetkellä keskittynyt sijoittamaan kiinteistöihin, pääomasijoitushankkeisiin ja arvopapereihin, mutta pyrimme aktiivisesti laajentamaan toimialaamme.

Yritys on perustettu vuonna 2006. Perustamisestaan lähtien on MAV Capital Management Oy:llä ollut positiivinen kassavirta sekä vahva maksuvalmius.